Eigen data onder eigen controle

Een inzicht in lokale hosted oplossingen voor groupware (email, agenda en bestandsdeling) die kwalitatief en functioneel kunnen wedijveren met de producten van de grote clouddiensten.
Waarom is het überhaupt van belang om je eigen data zelf te beheren? Wie kan er namelijk dan op dit moment
allemaal aan je data komen in verschillende landen? Wat doen cloud providers zelf met jouw data? Is het
misschien zelfs hun businessmodel om die data te kunnen doorzoeken? Geldt dit dan ook voor bijv. Google
Apps For Business of Microsoft Office 365? Zijn er ook andere cloud oplossingen (bijv MyKolab?) of is je eigen
private cloud opzetten via VPS dienstverleners een werkbaar scenario?